Barcelona Pensa 2014

1a edició — del 17 al 22 de novembre de 2014