Barcelona Pensa 2016

3a edició — del 14 al 19 de novembre de 2016

Equip: Jose Díez i Núria Sara Miras - Directors del festival; Roman Aixendri - Comunicació; Alina Mierlus - Entorn digital; Ana Wasmer - Producció; Genís Carreras - Disseny; Toni Hermoso Pulido - Administració sistemes informàtics. Col·laboradors: Manuel Córdoba, Jaume García, Alba Lafarga, Ruben Mantella, Victoria Marmol, Pablo Marzo, Alberto Reverendo; i la seva assistència logística a Mercè Amat, Abel Briones, Sophie Butler, David Díaz de Liaño, Alvaro García, Ona García, Pablo García, Rusa Jamburidze, Iris Luka, Mercè Martínez, Yaiza Moreno, Gesamí Olesa, Hypatia Pétriz, Elisenda Puig, Guillem Rubio, Mónica Sambade, Georgina Sedano, Berta Subirats, Laura Tasa.