Barcelona Pensa 2015

2a edició — del 16 al 21 de novembre de 2015